Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side   
Westcoast® Tråd og Plader ApS
Tarp Byvej 70
DK - 6715 Esbjerg N

Telefon: (+45) 76 12 33 66
Telefax: (+45) 75 16 82 05
E-mail:
REKO Tromlesi - tromlefilter

Som udgangspunkt leveres REKO tromlesier / tromlefilter i to forskellige varianter, der hver har sine fordele og styrker. Eksterne tromlesier / tromlefilter, hvor flowet er udefra og ind i tromlen og interne hvor flowet er indefra og ud gennem tromlen.

Ekstern  tromlesi / tromlefilter - flow udefra og ind.
Hjertet i en REKO roterende si er en vandret liggende spalte-si-tromle, som er opbygget  af tråde med en trekantet profil. Ved flow udefra og ind løber spalterne / trådene rundt om tromlen.
 
Den udvendige side af tromlen er filtreringsfladen. Via tilløbskammeret flyder væsken mod tromlen, som den siver gennem udefra og ind. De faste partikler tilbageholdes og suges på ydersiden af tromlen og løftes op af væsken ved tromlens rotation, hvor efter de på den anden side i rotationens nedadgående retning fjernes af en skraber, som tromlen roterer mod.

Væsken løber derefter under påvirkning af tyngdekraften gennem tromlen indefra og ud, hvorved en tilstopning af spalterne forebygges. I tillæg er der indvendigt i tromlen monteret et spuleanlæg med dysser. Endvidere er anlægget monteret med en justerbar væskehøjderegulator, som sikrer mod hydraulisk overbelastning og overløb.

Intern tromlesi / tromlefilter  - flow indefra og ud.
Hjertet i en REKO roterende si er en liggende spalte-si-tromle, som er opbygget af let tilstede parallelle tråde med trekantet tværsnit. Spalterne løber på langs af tromlen.
Den urensede væske tilføres i tromlens ene ende. De faste partikler tilbageholdes på indersiden af tromlen, hvorfra de via tromlens rotation snegles mod udtaget for enden af tromlen. For at optimere afvandingen er tromlen monteret med en let stigning hen mod afløbet.
Væsken løber under påvirkning af tyngdekraften gennem tromlen indefra og ud. Anlægget kan monteres med et spuleanlæg med dysser indvendigt og/eller udvendigt på tromlen.

Specifikationer :
Standard spalte-si tromler findes i 600 og 900 mm diameter og med tromlebr. (cyl. længde) fra 300 til 3000 mm med spaltevidder fra 0.25 mm op til 3,0 mm.

Kontakt os for flere informationer !

 
Principskitse af henholdsvis ekstern- og intern spaltesi.

 

Se flere muligheder her...
REKO buesier fra WestCoast

REKO statiske og vibrerende buesier anvendes primært til, at skille faste stoffer fra væske.
REKO buesier er ukomplicerede anlæg velegnede til frasortering af faste partikler i proces- og spildevand.
BUESIER

Spalte- og buesier

WestCoast® har mange årig erfaring indenfor udvikling, fremstilling af- og rådgivning omkring anvendelse af spalte- og buesier til forskelligartede filtreringsopgaver.

Tromlefilter AquaNova®

AquaNova® tromlefilter er et mekanisk selvrensende filteranlæg specielt designet til høj ydelse i systemer, hvor det er essentielt at frasortere faste partikler tæt på kilden således, at partiklerne frasorteres, før de forurener væsken unødigt.

Væskefiltrering

 

Ud over REKO anlæg har WestCoast også egenproduktion af en række forskellige anlæg.
Der er rigtig god økonomi i at rense spilde- og/eller procesvand. Ikke kun set ud fra et miljøhensyn, men også hvad angår genbrug og reduktion af "grønne afgifter".
Antal:
0
Pris:
DKK 0,00

 

Copyright © Westcoast® Tråd og Plader ApS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.